Fenistil gel

Fenistil gel se používá k úlevě od podrážděné svědivé pokožky, jako jsou vyrážky, kopřivka, bodnutí hmyzem, popáleniny od slunce a pomáhá i na mírné povrchové popáleniny. Fenistil gel obsahuje účinnou látku spadající do skupiny léčiv označovaných jako antihistaminika a má i chladivý účinek.

Fenistil gel rychle proniká do kůže, neobsahuje alkohol, parfémy ani barviva a je vhodný k použití pro děti i dospělé. U kojenců a malých dětí se vyhněte použití na rozsáhlých oblastech kůže, zejména pokud jsou na ní otevřené a zanícené rány.

Jak Fenistil gel funguje?

Fenistil gel zmírňuje svědění kůže zablokováním účinku histaminu, který se v těle uvolňuje při styku s alergenem a vyvolá rozvoj alergické reakce. Protože léčivá látka gelu proniká snadno do pokožky, dochází k rychlé úlevě od podráždění a svědění kůže. Fenistil gel má při místní aplikaci také lokálně anestetický účinek (zmírňuje vnímání bolesti).

Fenistil gel se používá při kožních reakcích spojených s:

 • Bodnutím hmyzem
 • Vyrážkou
 • Kopřivkou
 • Mírnými povrchovými popáleninami
 • Spálením sluncem

Fenistil gel dávkování

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

2–4krát denně nanášejte gel na postižené místo. Při nanášení netlačte na kůži, ani ji neškrábejte.

U kojenců (od 6 měsíců věku) a malých dětí nenanášejte přípravek na rozsáhlejší kožní plochy (tj. větší než je plocha dvou dětských dlaní), obzvláště ne na narušenou nebo zánětlivě změněnou pokožku.

Pokud příznaky do týdne neustoupí či pokud se příznaky Vašeho dítěte nezlepší během dvou dnů, poraďte se s lékařem. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dnů.

Nepřekračujte doporučenou denní dávku.

Časté dotazy

Složení

Léčivou (účinnou) látkou je dimetinden maleát. 1 gram gelu obsahuje 1 mg dimetinden maleátu. Další složky (pomocné látky) jsou benzalkonium chlorid, dihydrát dinatrum-edetátu, karbomer 974P, propylénglykol, roztok hydroxidu sodného a čištěná voda.

Upozornění

Fenistil gel nepoužívejte, pokud

 • jste alergičtí na dimetinden maleát nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku; pokud si nejste jisti, zeptejte se lékaře nebo lékárníka
 • po uplynutí data exspirace uvedeného na balení a tubě

Varování a upozornění:

 • Uchovávejte tento léčivý přípravek mimo dosah a dohled dětí
 • Rozsáhlejší plochy kůže ošetřené přípravkem nevystavujte slunečnímu záření
 • V případě velmi závažného svědění, nebo rozsáhlejších lézí kontaktujte lékaře

Pokud máte jakékoli další otázky týkající se použití léčiva, obraťte se na lékaře nebo lékárníka.

Děti

U kojenců a malých dětí se nemá používat na rozsáhlých oblastech kůže, zejména pokud na nich jsou otevřené nebo zanícené rány.

Jiná léčiva a Fenistil

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud používáte nebo jste v nedávné minulosti používali jakákoli jiná léčiva včetně léčiv získaných bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

V průběhu těhotenství nebo kojení nebo pokud máte dojem, že byste mohla být těhotná nebo plánujete dítě, požádejte lékaře nebo lékárníka o radu, než začnete používat Fenistil.

V průběhu těhotenství a kojení nepoužívejte léčivo na velké oblasti pokožky, zejména pokud na ni máte otevřené a zanícené rány. Pokud kojíte, nenanášejte gel na bradavky.

Řízení vozidel a strojů

Použití Fenistil gelu na kůži nemá vliv na Vaši schopnost řídit vozidla a stroje.

Důležité informace o některých složkách léčiva Fenistil

Fenistil gel obsahuje:

 • propylénglykol, který může způsobovat mírné a lokalizované podráždění kůže
 • benzalkonium chlorid, který je dráždivý a může způsobit kožní reakce

Při nadměrném použití léčiva Fenistil

Pokud Vy nebo dítě nechtěně polknete léčivo, okamžitě se obraťte na lékaře.
Pokud máte jakékoli další otázky týkající se použití léčiva, obraťte se na lékaře nebo lékárníka.

Vedlejší účinky

Jako všechny léčivé přípravky, i Fenistil gel může způsobovat vedlejší účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

U některých nežádoucích účinků není známa frekvence výskytu (frekvence výskytu nelze na základě dostupných údajů odhadnout):

 • Suchá kůže
 • Pocit pálení kůže
 • Alergické kožní reakce zahrnující vyrážku a svědění

Přestaňte používat Fenistil a informujte lékaře, pokud dojde k alergické reakci nebo se stav kůže zhorší.