Fenistil Roll-on

Fenistil Roll-on je protisvědivý, protialergický přípravek.

Fenistil Roll-on se používá ke zmírnění svědění při svědivých onemocněních kůže, kopřivce, poštípání nebo pokousání hmyzem, při poškození kůže sluncem a u mírných povrchových popálenin.

Kdy je vhodné použít Fenistil Roll-on:

 • Kožní vyrážky
 • Štípnutí nebo bodnutí hmyzem
 • Spálení sluncem
 • Mírné povrchové popáleniny
 • Kopřivka

Fenistil Roll-on dávkování

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

2–4krát denně nanášejte léčivo na postižené místo. Při nanášení netlačte na kůži, ani ji neškrábejte. U kojenců (od 6 měsíců) a malých dětí nenanášejte přípravek na rozsáhlejší kožní plochy (tj. větší než je plocha dvou dětských dlaní), obzvláště ne na narušenou nebo zánětlivě změněnou pokožku.

Pokud se Vaše příznaky nezlepší během týdne či pokud se příznaky Vašeho dítěte nezlepší během dvou dnů, poraďte se se svým lékařem. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dnů.

Časté dotazy

Složení

Léčivou (účinnou) látkou je dimetinden maleát. 1 gram přípravku obsahuje 1 mg dimetinden maleátu.

Další složky (pomocné látky) jsou benzalkonium chlorid, benzylalkohol, butylhydroxytoluen, dihydrát dinatrium-edetátu, kaprylokaprináty lipidoalkoholů, tekutý parafin, cetomakrogol 1000, karbomer 934 P, propylenglykol, roztok hydroxidu sodného 300 g/l, čištěná voda.

Upozornění

Nepoužívejte Fenistil Roll-on:

 • pokud jste alergičtí (nebo trpíte zvýšenou citlivostí) na dimetinden maleát nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku; pokud si nejste jisti, zeptejte se lékaře nebo lékárníka
 • po uplynutí data exspirace uvedeného na balení a lahvičce

Varování a upozornění:

 • Uchovávejte léčivý přípravek mimo dosah a dohled dětí
 • Rozsáhlejší plochy kůže ošetřené přípravkem nevystavujte slunečnímu záření
 • V případě velmi závažného svědění, nebo rozsáhlejších lézí kontaktujte lékaře

Děti

U kojenců a malých dětí nepoužívejte léčivo na velké oblasti pokožky, zejména pokud na nich jsou otevřené nebo zanícené rány.

Jiné léky a Fenistil Roll-On

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to včetně léků dostupných bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

V průběhu těhotenství nebo kojení nebo pokud máte dojem, že byste mohla být těhotná nebo plánujete dítě, požádejte lékaře nebo lékárníka o radu, než začnete používat Fenistil.

V průběhu těhotenství a kojení nepoužívejte Fenistil Roll-on na velké oblasti pokožky, zejména pokud na ni máte otevřené a zanícené rány. Pokud kojíte, nenanášejte přípravek na prsní bradavky.

Řízení vozidel a strojů

Použití léčiva Fenistil Roll-on na kůži nemá vliv na Vaši schopnost řídit vozidla a stroje.

Důležité informace o některých složkách léčiva Fenistil

Fenistil roll-on obsahuje:

 • propylénglykol, který může způsobovat mírné a lokalizované podráždění kůže
 • benzalkonium chlorid, který je dráždivý a může způsobit kožní reakce
 • butylhydroxytoluen, který může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida) nebo podráždění očí a sliznic

Vedlejší účinky

Jako všechny léčivé přípravky, i Fenistil Roll-on může způsobovat vedlejší účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. U některých nežádoucích účinků není známa frekvence výskytu (frekvence výskytu nelze na základě dostupných údajů odhadnout)

 • Suchá kůže
 • Pocit pálení kůže
 • Alergické kožní reakce zahrnující vyrážku a svědění

Přestaňte používat Fenistil a informujte lékaře, pokud dojde k alergické reakci nebo se stav kůže zhorší.