Prohlášení o cookies

Podobne jako vetšina subjektu i spolecnost GlaxoSmitKline používá technologii „cookies“ pro zlepšení uživatelského komfortu návštevníku a uživatelu svých internetových stránek. „Cookies“ jsou miniaturní soubory, složené z retezu písmen a císlic, které server uloží do vašeho pocítace pri vstupu na internetovou stránku využívající tuto technologii. „Cookies“ krome jiného provozovateli internetových stránek umožnují odlišení vaší osoby od ostatních návštevníku a uživatelu techto stránek. „Cookies“ NEMOHOU být použité jako kód ani na šírení viru a nemohou nám umožnit prístup na váš pevný disk. I presto, že se na vašem pevném disku ukládají „cookies“, nemužeme z neho císt jakékoliv informace.

Údaje získané prostrednictvím stránek spolecnosti GlaxoSmithKline využívající technologii „cookies“ mohou být použité predevším na následující úcely:

Potvrzení souhlasu s tímto dokumentem udeluje návštevník resp. uživatel stránek spolecnosti GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., se sídlem Hvezdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČ: 036 55 067, zapsané v obchodním rejstríku Mestského soudu v Praze oddíl C, vložka 16558, vcetne jejích materských, sesterských a dceriných spolecností a dalších subjektu skupiny GlaxoSmithKline souhlas na používání technologie „cookies“ a používání údaju získaných prostrednictvím stránek spolecnosti GlaxoSmithkline využívajících tuto technologii na každý a všechny úcely uvedené výše v tomto dokumentu. Souhlas se udeluje dobrovolne na predem neurcenou dobu a je možné jej kdykoli, bezplatne, písemne, formou psaní doruceného spolecnosti GlaxoSmithKline odvolat.